Středomoravský svaz házené

Triglav

Mistrovské soutěže

Krajské školní ligy

Krajské školní ligy

Beskydská liga 2019-20 Bohdalecká Centrum Handball Liga ČEZ CUP školní liga v miniházené 4-5..třída Hranická školní liga mladší "jedna" Hranická školní liga "smíšená" 23 Hranická školní liga "smíšená" 45 Hranická Školní liga starší "dvě" Hranická školní liga "starší" jedna KUTNOHORSKÁ školní liga miniházené Lašská liga 2019-20 Lázeňská školní liga Liberecká školní liga 2017/2018 Liberecká školní liga 2018/2019 Lovecká sezóna (4.-5. třída) LTM ŠL (1.-3. třída) LTM ŠL (4.-5. třída) Moravia Handball Activity 2018 - 2019 Novojičínská Císařská liga základek Novojičínská Jantarova liga základek Novojičínská Komenského liga základek Novojičínská Laudonova liga základek Novojičínská Palackého liga základek Olomoucká liga mladší Olomoucká liga starší Opavská liga ŠD 13.12.2018 skupina C Opavská liga ŠD 13.12.2018 skupina D Opavská liga ŠD 21.3.2019 skupina C Opavská liga ŠD 21.3.2019 skupina D Opavská liga ŠD 28.5.2019 skupina C Opavská liga ŠD 28.5.2019 skupina D Opavská liga ŠD 29.11.2018 skupina C Opavská liga ŠD 29.11.2018 skupina D Opavská liga ŠD 3.12.2019 skupina A Opavská liga ŠD 3.12.2019 skupina B Opavská liga ŠD 5.11.2019 skupina A Opavská liga ŠD 5.11.2019 skupina B Opavská ŠL 12.12.2018 skupina A Opavská ŠL 12.12.2018 skupina B Opavská ŠL 12.12.2019 skupina C Opavská ŠL 12.12.2019 skupina D Opavská ŠL 13.11.2019 skupina D Opavská ŠL 20.11.2018 skupina A Opavská ŠL 20.11.2018 skupina B Opavská ŠL 3.4.2019 skupina A Opavská ŠL 3.4.2019 skupina B Opavská ŠL 3.5.2019 skupina A Opavská ŠL 3.5.2019 skupina B Osmička Poděbradská školní liga - mladší Poděbradská školní liga - starší Polanecká školní liga I Polanecká školní liga II Polanecká školní liga III Polanecká školní liga IV Porubská školní liga I. Školní liga Jaroslava ,,Bagra" Konečného Turnaj Turnaj v miniházené 2019 Turnaj- 2018/2019 Turnaj 2019_2020 Uhříněvská Varnsdorfské školní liga 2017/2018 Velkobystřická ŠL mladší Velkobystřická ŠL starší Zličínská Zlínská školní liga ml. Zlínská školní liga st. Žeravická ŠL mladší Žeravická ŠL starší 1. kolo FL 1. kolo ML 1. kolo Premium ligy 1. turnaj miniházené 1/2018. turnaj v miniházené 1.-3. třída 2. kolo FL 2. kolo ML 2. kolo Premium ligy 2. turnaj v miniházené 2.Turnaj v miniházené 2019 2/2018. turnaj v miniházené 3. kolo FL 3. kolo ML 3. kolo Premium ligy 3/2018turnaj v miniházené 4. kolo FL 4.-5. třída 6. kolo FL 85 - Poslední turnaj ve Stupně 86 - Předposlední turnaj v Ejpovicích 87 - Prostřední turnaj v Ejpovicích, 16.10.2019 88 - Druhý turnaj v Chrástu, 9.10.2019 89 - Úvodní turnaj ve Stupně, 25.9.2019 90 - Poslední turnaj v Radnicích, 20.6.2019 91 - Předposlední turnaj v Chrástu, 23.5.2019 92 - Prostřední turnaj v Ejpovicích, 9.10.2018 93 - Druhý turnaj v Chrástě, 25.9.2018 94 - Úvodní turnaj ve Stupně, 20.9.2018 95 - Poslední turnaj v Chrástu, 13.6.2018 96 - Předposlední turnaj v Radnicích, 6.6.2018 97 - Prostřední turnaj ve Stupně, 20.10.2017 98 - Druhý turnaj v Chrástu, 11.10.2017 99 - Úvodní turnaj v Radnicích, 13.9.2017

Kalendář

<únor 2024>
poútstčtsone
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910

Anketa

Jaký systém soutěží preferujete?
systém více skupin 50%
jedna větší skupina 48%
kombinovaný 1%
Celkem hlasovalo: 1123

Miniházená 4+1

I I I .   T e c h n i c k á   č á s t

 
7. Předpis
 
Hraje se podle pravidel mini házené – viz dále a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu.
 
8. Startují SŘH čl. 12
 
8.3.    soutěž minižactva
 
„mini 4+1 starší“
           - mladší 11 let, tj. ročníky 2001 a 2002 a hráči nejbližší nižší věkové kategorie
 
„mini 4+1 mladší“
           - mladší 9 let, tj. ročník 2003 a mladší
 
V těchto kategoriích jsou povolena smíšená družstva.   
 
Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší věkové kategorie může soutěž dohrát!
 
 
13. Hrací doba
 
minižáci -      2x 10 minut s  1 minutovou přestávkou
 
14. Hrací termíny SŘH čl. 14
 
Hracími dny jsou sobota a neděle.
Pořadatel je povinen před zahájením soutěže do 9.9.2011 nahlásit elektronicky zúčastněným družstvům včetně náhradníka hrací termíny a časy.
 
Termíny utkání schvaluje řídící složka soutěže. Termíny jsou uvedené v termínové listině a rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny kluby, jejichž družstva startují v soutěži.
Řídící orgán má v mimořádných a odůvodněných případech právo provádět změny v termínové listině!
 
15. Hlášení utkání SŘH čl. 25, 26
 
1.    Hlášení turnaje obsahuje:
a.    pořadatele
b.    jména soupeřů, včetně náhradníka
c.    termín a čas uskutečnění turnaje
d.    časový rozvrh turnaje
2.    Hlášení utkání hostujícímu klubu provádí pořadatel utkání elektronicky na příslušný email dle adresáře. Za řádné hlášení utkání je považováno hlášení doručené aktérům turnaje (hostujícím družstvům) nejpozději 5 dnů před uskutečněním turnaje.
3.    Povinností klubů, které obdrží hlášenku e-mailem je povinnost zpětné odezvy – tj. potvrzení přijetí zprávy nejpozději do 48 hod.)
4.    Vzniknou-li zúčastněným klubům vinou pozdního hlášení prokazatelné dodatečné výlohy, které nebudou pořádajícím klubem vyrovnány, pak řídící orgán soutěže určí finanční odškodnění.
 
 
16. Řízení utkání
 
1.    Na utkání 4+1 zajišťuje rozhodčí domácí oddíl.
2.    V žádném případě by neměl řídit utkání divák.
 
 
16.2. Zápisy o utkání SŘH čl. 29
Každé družstvo vyplní oficiální formulář "Hodnocení turnaje" a "Turnajový zápis", pořadatel navíc oficiální formulář „Výsledky, tabulky a hodnocení“, a všechny formuláře pořadatel zašle do 4 dnů od uskutečnění turnaje spolu s výsledky a tabulkou turnaje zašle elektronicky (emailem)  řídícímu soutěže (divokad@gmail.com) . Všechny „formuláře“ jsou na stránkách StmOSH v sekci Ke stažení.
 
16.3. Zapisovatel a časoměřič SŘH čl. 41
Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat osoba starší 18-ti let, registrovaná v ČSH podle PŘ, ovládající pravidla házené a problematiku zápisu nebo rozhodčí, kterou určuje pořádající klub.
Úkoly těchto funkcionářů jsou stanoveny SŘH čl. 41.
 
17. Zajištění mistrovských utkání
 
17.2. Míče
Pro mistrovská utkání soutěže miniházené jsou stanoveny míče zn. Molten velikost 0.
 
18. Umístění v soutěži SŘH čl. 44
 
V případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění:
a)    větší počet bodů ze vzájemných utkání
b)   větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
c)    větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
d)    větší rozdíl branek ze všech utkání
e)    větší počet vstřelených branek ze všech utkání
 
19. Disciplinární řízení
 
 
19.4. Pokuty
Za porušení ustanovení tohoto „Rozpisu soutěží“ a neplnění ostatních povinností vůči řídícímu orgánu ČSH lze uložit klubům bez disciplinárního řízení tyto maximální peněžité pokuty:
 
nedostavení se a nesehrání utkání
o   všechny soutěže žactva                                      =1.500,-
vystoupení, odhlášení ze soutěže
o   všechny soutěže žactva                                      =2.000,-
nezaslání hlášenky včas                                        =100,-
neplnění, nerespektování příkazů řídících orgánů,
legislativních předpisů a rozpisů soutěží              do =500,-
nezájem o disciplinární řízení
o   všechny soutěže žactva                                      =100,-
prokazatelné ztráty klubu vinou nenastoupení
                                                                          - úhrada cestovné + stravné
 
Udělené pokuty klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy do 10 dní od doručení rozhodnutí, a to na účet StmOSH.
 
21. Poplatky
 
21.1. Poplatky StMSH
 
                                                       
21.2. Ostatní poplatky dle řádů
-       podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti rozhodnutí o námitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu
-       mládež                                                                 300,- Kč
-       odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu     300,- Kč
 
Odškodnění
Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny poplatky jako náhrada
-       prokazatelných ztrát oddílu vinou:
-       pozdního hlášení utkání                                              500,- Kč
-       nedostavení se k utkání                                              500,- Kč
 
22. Závěrečná ustanovení
 
1.    Nedílnou součástí tohoto rozpisu je adresář klubů (organizačních pracovníků), a rozlosování soutěže.
2.    Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiálů mezi kluby, funkcionáři, jsou všichni povinni užívat pouze oficiální adresy klubů a funkcionářů uvedených v adresářích OSH.
3.    Tento rozpis má platnost po dobu trvání soutěžního ročníku 2011/2012
 
Adresář organizačních pracovníků
 
 
TJ Bystřice pod Hostýnem         Žůrek Ivan                         mobil: 604325069
                                             Sportovní 1073                   ivan.zurek@seznam.cz
                                             768 61 Bystřice p.H            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HK Hodonín                              Bičan Radek, Mgr.               mobil: 724014816
                                             Lipová alej 23a                   hkhodonin@seznam.cz
                                             695 03 Hodonín                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ Sokol Horka nad Moravou      Žůrek Libor       mobil: 777550638                     
                                              Okružní 677/28                     zuros@seznam.cz
                                             78335 Horka nad Moravou                                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ Sokol Kostelec na Hané          Kudláček Petr                      mobil: 774222153
                                             Kostelecká 365                   hk-kostelec@seznam.cz
                                             796 01 Prostějov                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHK Kunovice                           Omelková Pavla                  mobil: 737556666
                                             Brněnská 1389                    hazena-kunovice@seznam.cz
                                             686 03 Staré Město                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DHK Vítězná Litovel                   Habermann Vlastimil, Ing.     mobil: 603224546
                                             Uničovská 1197                            dhklitovel@seznam.cz
                                             784 01 Litovel                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatran Litovel                           Šimek Radovan                   mobil: 728581971
                                             Havlíčkova 704                   hazena@tatranlitovel.cz
                                             784 01 Litovel        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ Sokol Luhačovice                  Kolařík Robert                     mobil: 777795047
                                             Masarykova 50                   kolarik@uposs.cz
                                             763 26 Luhačovice                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK UP HSC Olomouc                  Kratina Jan                         mobil: 603744480
                                             Buzulucká 1                        kratina@sksam.cz
                                             783 01 Olomouc                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ STM Olomouc                       Přerovský Martin, Mgr.         TZ: 585205220
                                             Novosadský dvůr 6              mobil: 723465189
                                             779 00 Olomouc                  prerak@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DHK ZORA Olomouc                  Dobeš Václav Ing.               mobil: 602543545
a ZŠ Holečkova Olomouc            Wolkerova 23                     v.dobes@cmail.cz
                                             779 00 Olomouc                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ Jiskra Otrokovice                  Seitlová Veronika                 mobil: 739002110
                                             Palackého 96                      veronika.seitlova@seznam.cz
                                             763 61 Napajedla                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TJ Sokol II Prostějov                 Valach Jiří                           TB/TZ: 582331606
                                             Dobrovského 16                 mobil: 603384932
                                             796 01 Prostějov                 sokol2prostejov@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresář organizačních pracovníků – pokračování
 
 
TJ Senice na Hané                     Zapletal Oldřich                   mobil: 731841695
                                             Žižkov 258                         zapletalolda@seznam.cz
                                             783 45 Senice n.H.                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDaM Strážnice                         Knitlová Marie                     mobil:
                                                                                     majkaknitlova@centrum.cz
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Házená Uničov                          Janků Pavel                        TZ: 585051254
                                             Na Nivách 1364                   mobil: 732558707
                                             783 91 Uničov                     pavel.janku@mujmail.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SK Velká Bystřice                      Urban Jiří                           mobil: 728725652
                                             Na Letné 571                      jiri.urban@velkabystrice.cz
                                             783 53 Velká Bystřice                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKH Velká nad Veličkou              Dufek Stanislav                   mobil: 604509836
                                             Hutník 1409                        hcvelka@seznam.cz
                                             698 01 Veselí nad Moravou   stan.dufek@seznam.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HC Junior Zlín                           Slavíková Marta                  mobil: 777111060
                                             Mladcová 473                     hcjuniorzlin@seznam.cz
                                             760 01 Zlín                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
SK Žeravice                           Bajerová Kateřina                mobil: 777571498
                                             Svépomoc III/50                katka.bajerka@seznam.cz
                                             750 02 Přerov                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R O Z L O S O V Á N Í - Soutěž  miniházené starší
 
1.      kolo :  
 
turnaj MSOL01 - 17.9.2011 9:30
-       pořadatel :  DHK Vítězná Litovel
-       zúčastněná družstva : Házená Uničov, SK Velká Bystřice B, TJ Sokol II Prostějov
turnaj MSOL02 – 11.9.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ STM Olomouc A
-       zúčastněná družstva : TJ Sokol Horka n./M.,Tatran Litovel, TJ Senice n./H.
turnaj MSOL03 – 11.9.2011 9:00
-       pořadatel :  SK UP Olomouc A
-       zúčastněná družstva : SK Velká Bystřice A, TJ STM Olomouc B, SK UP Olomouc B
 
turnaj MSZL01 – 17.9.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ Sokol Luhačovice
-       zúčastněná družstva : TJ Bystřice p./H., SKH Velká n./V., DDM Strážnice
turnaj MSZL02 – 10.9.2011 10:00
-       pořadatel :  TJ Jiskra Otrokovice A
-       zúčastněná družstva : HC Junior Zlín C, SHK Kunovice, SK Žeravice
turnaj MSZL03 – 11.9.2011 10:00
-       pořadatel :  HC Junior Zlín A
-       zúčastněná družstva : HK Hodonín, HC Junior Zlín B, HC Junior Zlín D
 
náhradníci :
-        Olomoucko : TJ Sokol Kostelec n./H., DHK Zora Olomouc
-        Zlínsko : TJ Jiskra Otrokovice B
 
2.      kolo :  
 
turnaj MSOL04 – 25.9.2011 10:00
-        pořadatel :  Házená Uničov
-       zúčastněná družstva : TJ STM Olomouc A, DHK Zora Olomouc, SK UP Olomouc B
turnaj MSOL05 – 24.9.2011 10:00
-        pořadatel :  SK Velká Bystřice B
-       zúčastněná družstva : TJ Sokol II Prostějov, TJ Sokol Horka n./M., Tatran Litovel
turnaj MSOL06 – 24.9.2011 9:00
-        pořadatel :  SK Velká Bystřice A
-       zúčastněná družstva : DHK Vítězná Litovel, TJ STM Olomouc B, TJ Sokol Kostelec
 
turnaj MSZL04 – 1.10.2011 10:00
-       pořadatel :  TJ Bystřice p./H.
-       zúčastněná družstva :  TJ Jiskra Otrokovice A, HC Junior Zlín A, HC Junior Zlín D
turnaj MSZL05 – 25.9.2011 12:00
-       pořadatel :  SKH Velká n./V.
-       zúčastněná družstva : DDM Strážnice, HC Junior Zlín C, SHK Kunovice
turnaj MSZL06 – 2.10.2011 9:30
-       pořadatel :  HK Hodonín
-       zúčastněná družstva : TJ Sokol Luhačovice, HC Junior Zlín B, TJ Jiskra Otrokovice B
 
 náhradníci :
-       Olomoucko : SK UP Olomouc A, TJ Senice n./H.
-       Zlínsko : SK Žeravice
3.      kolo :  
 
turnaj MSOL07 – 15.10.2011 13:30
-       pořadatel :  TJ Senice n./H.
-       zúčastněná družstva :SK UP Olomouc B, Házená Uničov,DHK Zora Olomouc
turnaj MSOL08 – 16.10.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ STM Olomouc B
-       zúčastněná družstva :SK Velká Bystřice B, TJ Sokol II Prostějov, SK UP Olomouc A
turnaj MSOL09 – 9.10.2011 10:30
-       pořadatel :  TJ Sokol Kostelec n./H.
-       zúčastněná družstva : TJ Sokol Horka n./M., Tatran Litovel, TJ STM Olomouc A
 
turnaj MSZL07 – 15.10.2011 9:00
-       pořadatel :  SK Žeravice
-       zúčastněná družstva : HC Junior Zlín D, TJ Bystřice p./H., TJ Sokol Luhačovice
turnaj MSZL08 – 15.10.2011 15:30
-       pořadatel :  HC Junior Zlín B
-       zúčastněná družstva : SKH Velká n./V., DDM Strážnice, HC Junior Zlín A
turnaj MSZL09 – 8.10.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ Jiskra Otrokovice B
-       zúčastněná družstva : HC Junior Zlín C, SHK Kunovice, TJ Jiskra Otrokovice A
 
náhradníci :
-       Olomoucko : DHK Vítězná Litovel, SK Velká Bystřice A
-       Zlínsko : HK Hodonín
 
4.      kolo :  
 
turnaj MSOL10 – 23.10.2011 12:30
-       pořadatel :  Tatran Litovel,
-       zúčastněná družstva : SK UP Olomouc A, SK Velká Bystřice A, DHK Vítězná Litovel
turnaj MSOL11 – 22.10.2011 14:00
-       pořadatel :  TJ Sokol II Prostějov
-       zúčastněná družstva : SK Velká Bystřice B, TJ Sokol Kostelec n./H., SK UP Olomouc B
turnaj MSOL12 – 23.10.2011 9:00
-       pořadatel :  DHK Zora Olomouc,
-       zúčastněná družstva : TJ Senice n./H., TJ STM Olomouc B, TJ STM Olomouc A
 
turnaj MSZL10 – 22.10.2011 13:00
-       pořadatel :  SHK Kunovice,
-       zúčastněná družstva : HC Junior Zlín A, HK Hodonín, TJ Sokol Luhačovice
turnaj MSZL11 – 23.10.2011 9:00
-       pořadatel :  DDM Strážnice,
-       zúčastněná družstva : SKH Velká n./V., TJ Jiskra Otrokovice B, HC Junior Zlín D
turnaj MSZL12 – 22.10.2011 9:00
-       pořadatel :  SK Žeravice,
-       zúčastněná družstva : TJ Bystřice p./H., HC Junior Zlín B, TJ Jiskra Otrokovice A
 
náhradníci :
-       Olomoucko : Házená Uničov, TJ Sokol Horka n./M.
-       Zlínsko : HC Junior Zlín C
 
 
5.      kolo :  
 
turnaj MSOL13 – 6.11.2011 14:00
-       pořadatel :  DHK Vítězná Litovel
-       zúčastněná družstva : TJ Sokol II Prostějov, DHK Zora Olomouc, TJ Sokol Kostelec n./H.
turnaj MSOL14 – 6.11.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ STM Olomouc A
-       zúčastněná družstva : SK UP Olomouc B, SK UP Olomouc A, Házená Uničov
turnaj MSOL15 – 5.11.2011 9:00
-       pořadatel :  SK Velká Bystřice A
-       zúčastněná družstva : TJ Senice n./H., TJ Sokol Horka n./M., Tatran Litovel
 
turnaj MSZL13 – 5.11.2011 13:00
-       pořadatel :  TJ Sokol Luhačovice
-       zúčastněná družstva :  DDM Strážnice, HC Junior Zlín B, TJ Jiskra Otrokovice B
turnaj MSZL14 – 12.11.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ Jiskra Otrokovice A
-       zúčastněná družstva : HC Junior Zlín D, HC Junior Zlín A, TJ Bystřice p./H.
turnaj MSZL15 – 30.10.2011 9:30
-       pořadatel :  HK Hodonín
-       zúčastněná družstva :  SK Žeravice, HC Junior Zlín C, SHK Kunovice
 
náhradníci :
-       Olomoucko : SK Velká Bystřice B, TJ STM Olomouc B
-       Zlínsko : SKH Velká n./V.
 
R O Z L O S O V Á N Í - Soutěž miniházené mladší
 
1.    kolo :
turnaj MM01 - 18.9.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ Sokol Horka n./H.
-       zúčastněná družstva :  SK UP Olomouc B, SHK Kunovice, TJ Sokol Senice n./H.,
-       náhradník : SK UP Olomouc A
 
turnaj MM02 – 10.9.2011 12:15
-       pořadatel :  DHK Zora Olomouc
-       zúčastněná družstva :  TJ STM Olomouc, SK Velká Bystřice, Tatran Litovel,
-       náhradník : DHK Vítězná Litovel
 
2.    kolo :
turnaj MM03 – 25.9.2011 9:00
-       pořadatel :  SHK Kunovice
-       zúčastněná družstva :   SK Velká Bystřice, SK UP Olomouc B, TJ STM Olomouc,
-       náhradník : TJ Sokol Horka n./M.
 
turnaj MM04 – 24.9.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ Sokol Senice n./H.
-       zúčastněná družstva :  Tatran Litovel, SK UP Olomouc A, DHK Vítězná Litovel,
-       náhradník : DHK Zora Olomouc
 
3.    kolo :
turnaj MM05 – 16.10.2011 9:00
-       pořadatel :  SK UP Olomouc B
-       zúčastněná družstva :  SK UP Olomouc A, TJ Sokol Horka n./H., DHK Zora Olomouc,
-       náhradník : SHK Kunovice
 
turnaj MM06 – 8.10.2011 9:00
-       pořadatel :  TJ STM Olomouc
-       zúčastněná družstva :  DHK Vítězná Litovel, SK Velká Bystřice, Tatran Litovel,
-       náhradník : TJ Sokol Senice n./H.
  1. kolo :
-       turnaj MM07 – 22.10.2011 9:00
-       pořadatel :  SK Velká Bystřice
-       zúčastněná družstva :  TJ Sokol Horka n./H., SHK Kunovice, SK UP Olomouc B,
-       náhradník : ????
 
-       turnaj MM08 – 23.10.2011 9:00
-       pořadatel :  Tatran Litovel
-       zúčastněná družstva :  DHK Zora Olomouc, TJ Sokol Senice n./H., TJ STM Olomouc,
-       náhradník : ???? 
  1. kolo :
turnaj MM09 – 6.11.2011 9:00
-       pořadatel :  SK UP Olomouc A
-       zúčastněná družstva :  SHK Kunovice, TJ Sokol Horka n./H., SK UP Olomouc B,
-       náhradník : SK Velká Bystřice
 
turnaj MM10 – 6.11.2011 14:00
-       pořadatel :  DHK Vítězná Litovel
-       zúčastněná družstva :  TJ Sokol Senice n./H., DHK Zora Olomouc, TJ STM Olomouc,
-       náhradník : Tatran Litovel 
PRAVIDLA MINIHÁZENÉ
 
Převzato ze stránek ČSH a doplněno
 
Následující ustanovení pravidel sledují podporu spoluúčasti všech hrajících dětí. Zdůrazňují myšlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost před konečným brankovým výsledkem. Radost ze hry a výchovné působení stojí v popředí. Měli bychom mít vždy na paměti, že je třeba hrát hru pro její podstatu, ne pro zisk bodů za každou cenu.
Pravidla níže popsaná mají sloužit všem zúčastněným pouze jako vzor možných řešení v daných podmínkách. Možné úpravy po dohodě účastníků jsou samozřejmě možné.
 
1. Hřiště
Hřiště má rozměr 16x20 metrů. Pokud vnitřní prostory nedovolí, jsou možné úpravy velikosti hřiště, ale nemělo by být užší, než 13 metrů. Pokud je i tak menší, můžeme na hřišti snížit počet hráčů. Popřípadě můžeme hrát bez autů a stěny tělocvičny brát jako mantinely.
 
2. Brankoviště
Jako brankoviště můžeme většinou použít čáry na basketbalovém hřišti, tedy polooblouky kolem branky. Podle vyspělosti hráčů se může branka posouvat dopředu a dozadu od brankoviště. V brankovišti má pohyb povolen pouze brankář, žádný jiný hráč nesmí do brankoviště vstoupit. Čára brankoviště může být vedena také rovnoběžně s brankovou čarou ve vzdálenosti pěti metrů od ní a to po celé šířce hrací plochy.
 
3. Branka
Branka pro miniházenou by měla mít rozměr 240x170 cm. Samozřejmě je možno použít menší nebo větší branky.
 
4. Hrací doba
Hrací doba je 2 x 10 minut s pětiminutovou přestávkou. Po domluvě lze hrát kratší a nebo naopak delší čas, podle podmínek, počtu družstev atd.
 
5. Míč
Oficiálním míčem je gumový míč značky MOLTEN (www.molten.cz) nebo míč určený pro miniházenou o rozměru (obvodu) 46-50 cm.
 
6. Družstvo
Družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček. Hraje se pouze se čtyřmi hráči v poli a s brankářem. Nejmenší počet hráčů družstva je 5 (4 + 1 , tak je také školní liga někdy nazývána, jako liga 4+1) a nejvíce 10. Při větším počtu hráčů děti spíše sedí na střídačce, než hrají na hřišti. Děvčata a chlapci mohou hrát společně.
Brankář nemusí (ale může) mít oblečení odlišné od svých spoluhráčů v poli. Může se pravidelně zapojovat do útoku svého družstva, aby vypomohl coby neobsazený hráč při přihrávkách. Pokud se v bráně objeví během hry dva hráči stejného družstva, následuje trestný hod.
Střídání hráčů : kdekoliv v prostoru vlastní střídačky
 
 7. Hraní s míčem
Je povolen pouze jednoúderový driblink, tedy jeden úder míče o zem při pohybu jednoho hráče. Doporučujeme ale velkorysost v posuzování vícenásobného driblinku, hlavně vzhledem k hráčské vyspělosti a věku dětí. Pokud bychom byli naprosto důslední v posuzování, děti by si téměř nezahrály. Stejně tak další pravidlo, které se týká pohybu s míčem. Jsou povoleny pouze tři kroky, ale tolerování dalších kroků je často nutné. Zároveň se ale dětem musí připomenout, že mohou udělat pouze kroky tři.
 
 8. Chování se k soupeři
Běžný faul vedený úmyslem získat míč nebo zastavit protihráče se posuzuje volným hodem – rozehrání míče družstvem, které bylo faulováno. Ostatní hrubé fauly vedené úmyslem zastavit protihráče hlavně při střelbě nebo nesportovní chování, se trestají trestným hodem z čáry brankoviště a vyloučením hráče. Vyloučený hráč musí být ale okamžitě nahrazen jiným spoluhráčem a do hry se může vrátit nejdříve za jednu minutu. Za technické chyby (např. porušení pravidla o krocích) následuje volný hod z místa přestupku.
 
9. Provádění hodů
Při jakémkoliv rozehrávání míče musí být hráči soupeře od hráče s míčem alespoň dva metry vzdáleni. Rozehrání volného hodu se děje v přibližně 2 metrové vzdálenosti od čáry brankoviště v případě, že k porušení pravidel došlo na brankovišti, ostatní volné hody se rozehrávají z místa přestupku, hráč nesmí rozehrát z chůze či běhu, pouze ze stoje. Trestný hod se provádí od čáry brankoviště na branku soupeře. Z jakéhokoli volného či trestného hodu je možno dosáhnout přímo branky (např. z volného hodu, z autového vhazování).
 
10. Dosažení gólu
Gól platí, je-li celým objemem za brankovou čarou v brance, tedy v souladu s oficiálními pravidly házené.
 
Doporučení :
a)   Pokud by byl bodový rozdíl v zápase vyšší jak 5 bodů, je vhodné, aby vítězící družstvo povinně stáhnulo z hrací plochy 1 hráče, takže by hrálo 3+1
 
b)   Součástí každého turnaje by měly být různé dovednostní soutěže, ať už mezi jednotlivci
nebo družstvy. Turnaj by se mohl přerušit kvůli těmto soutěžím. Po ukončení soutěží by se v turnaji pokračovalo.
 
Příklady soutěží:
-       Štafetové soutěže (s míčem nebo i bez míče)
-       Sestřelování kuželů (např. z laviček)
-       Střelba z různých míst na bránu na soupeřova brankáře
-       Slalom s driblujícím míčem
-       Střelba do kruhů na body
-       „Opičí dráha“ s použitím gymnastických prvků (kotoul vpřed, kotoul vzad.....)
-       Překážková dráha zakončená střelbou s použitím přeskoků (přeskakování lavičky nebo
jiných překážek)
-       nájezdy na brankaře
-       překážková dráha s použitím švihadel
-       týmová překážková dráha.